You are here

Kardos Pál Emlékhangverseny

2016. október 15-én Szegedre utaztunk, ahol meghívott kórusként szerepelhettünk a Kardos Pál Emlékhangversenyen.

Kardos Pál (1927-1978) zenepedagógus, karvezető volt. Pályáját meghatározó első zenei élményeket a nagykőrösi Református Tanítóképzőben kapta. Egy rákospalotai tanítói állás elnyerése teremtette meg számára a lehetőséget, hogy jelentkezhessen a Zeneakadémiára.

1953–61 között a miskolci Zeneművészeti Szakiskola tanára, 1956-57-ben a Miskolci Nemzeti Színház karigazgatója. 1961-72 között a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola docense, kórusával évente résztvevője a filharmóniai koncerteknek. Karvezetés tanítása meghatározó jelentőségű volt a leendő énekkarvezetők generációi számára. 1967-ben irányításával alakult meg a Szegedi Bartók Kórus.  
1972-ben a Kodály Iskola alapító igazgatója Kecskemétre hívta. 1973-ban a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatójává nevezték ki. Ezzel egy időben alakult meg vezetésével a Kecskemét Városi Vegyeskar. 51 éves korában, szívrohamban halt meg.
Tiszteletére hozták létre a Kardos Pál Alapítványt 1991-ben, Szegeden. Első elnöke ifj. Bartók Béla volt, akinek halála óta ezt a tisztséget Szőnyi Erzsébet tölti be. Az Alapítvány rendszeresen tart emlékhangversenyeket különböző városokban, emellett kiadványokat jelentet meg, 1992 óta kétévente nemzetközi karnagyi tanfolyamokat is szervez Szegeden.
Az idei évben az SZTE Zeneművészeti kara adott otthont ennek a rangos rendezvénynek.
Négy kórus kapott lehetőséget a bemutatkozásra, a Bartók Béla Nőikar (Szeged, karnagy: Ordasi Péter), a Kardos Pál Pedagógus Énekkar (Cegléd, karnagy: Soltészné Lédeczi Judit), a Budapest XVII. kerületi Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa (karnagy: Dávid Krisztina) és az Ad Libitum Kórus.

A szegedi Bartók Béla Női Kar, a szegedi Bartók Kórus utódaként 2006 decemberében Bartók Béla Női Kar néven alakult újjá Ordasi Péter vezetésével.
Az együttes szándéka, hogy az új formában és összetételben is megőrzi a közel 40 éves hagyományt, amelyet Kardos Pál és Rozgonyi Éva neve fémjelez.
A kórus jelenlegi tagjainak fele a korábbi vegyeskar tagja volt, másik felét szegedi főiskolások, tanárok és más értelmiségiek alkotják.
Műsoruk:        Gyöngyösi Levente: Cantate Domino
                        Csemiczky Miklós: Ave Maria
                        Sweelinck, Jan Pieterszoon: Miserere – kettős kánon
                        Lassus, Orlandus: Adoramus – motetta 5 szólamra
                        Schubert, Franz: Der 23. Psalm – Op. posth. 13.
Előadásukat Johannes Brahms: Osszián dalával zárták, melyet Kardos Pál fia, Kardos Gábor vezényelt.

A Ceglédi Kardos Pál Pedagógus Énekkar műsorában szerepelt:
 Passereau, Pierre: Il est bel et bon - Sose tagadom
 Fauré, Gabriel: Cantique de Jean Racine
 Udvardy László - Radnóti Miklós: Bájoló
 Tóth Péter - Dsida Jenő: Lángok
 Karai József: Négy magyar népdal

A Budapesti XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa a következő repertoárral készült:
Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz
Bartók Béla: Bolyongás
Népdalcsokor Bartók Béla gyűjtéséből: Kikelet, kikelet, áraszd rám a szelet, Fekete cserepes a mi házunk teteje, Megy a gőzös lefelé, Kedves rózsám, gyere nálunk
Ismeretlen szerző: Virágom, virágom
Bárdos Lajos: Három kis vegyeskar
Karai József: Ugrótánc
Az Ad Libitum igényes műsorral készült a rangos szereplésre, és örömünkre mind a közönség, mind a jelenlévő szakemberek elismeréssel fogadták azt, kiemelve az énekkar hangzását és az előadás átélt voltát.
Paul Peuerl: O musica című kórusművével kezdtünk, amely arról szól, hogy a zene felfrissít, örömforrás a hétköznapokban. Ezt követte Tóth Péter: Esti ima című alkotása, melyet Mechler Anna versére komponált és az Ad Libitum 25. születésnapjára ajánlott. Különleges élmény volt a szerző jelenlétében először énekelni ezt a művet.
 A lágy hangok után Kodály Zoltán: Öregek című darabját énekeltük, mely Weöres Sándor versére íródott.
 Kodály így nyilatkozott: "Weöres Sándor verseiben még mindig csörgedezik valami a magyar ritmusból, ő egyike annak a kevés magyar költőnek, aki sejti, hogy a magyar versnek nem szabad elszakítani a szálait, ami a magyar muzsikához köti. Még nem ismertem, mikor egy újságban, gondolom, a Pesti Hírlapban megjelent az Öregek, az ő arcképével, akkor még diák volt, diáksapkás képe volt ott. A vers mindjárt megkapott, mert ritkán hallani ilyen őszinte érzést, és főleg fiatalembertől, az öregek iránti szánalmat."
Mi is próbáltuk megragadni ezt a hangulatot, remélhetőleg sikeresen.
Végül, Orbán György: Daemon irrepit callidus (Setteng az ördög) szerzeményét énekeltük, melyben harmóniák fogságába akartuk ejteni a közeledő démont.
Karnagyunkat, Pethőné Kővári Andreát a Kardos Pál Alapítvány emlékéremmel jutalmazta, Kardos Pál munkásságának folytatásáért, hű gondozásáért.

Az est zárásaként mind a négy kórus egyszerre állt pódiumra, hiszen közös éneklés következett. Kodály Zoltán- Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz művét énekeltük, Rozgonyi Éva vezényletével.