You are here

20 éves az Ad Libitum kórus

2011. november 19-én csak a húszéveseké volt a világ. A 20 éves Ad Libitum kórusé.

Elsőként az alapító tagok közül heten énekeltek.

A koncert több szempontból is különleges volt. Régi kórustagok álltak be egy-egy műre, így a kórus felállása folyamatosan változott. A hangverseny hangulata könnyed volt, ehhez Pethő Attila is hozzájárult konferálásával. Néhány mű hangszeres kísérettel hangzott el.

Ebben segítségünkre voltak:
Dr. Kosóczki Tamás, Huzsvay György, Bach Attila, Janotka Bálint, Kubán Mariya, Kubán Loránd, Eördögh Gabriella, Wilhelm Ildikó, Markóné Szalai Gyöngyvér, Pethő Attila és a Cabar együttes.

 

A jubileum alkalmából kiállítást rendeztünk az iskola galériájában. Húsz év emlékeit próbáltuk illusztrálni fotókkal, oklevelekkel, emléktárgyakkal, díjakkal, újságcikkekkel.

A koncert számunkra is tartogatott meglepetéseket. Zsigó Róbert polgármester közölte, hogy a város polgármestere díját idén kórusunk kapja.
Dr. Munczig Dénesné  Imre Károly, a megyei közművelődési intézet igazgatója, egyben a Pilinszky alapítvány kuratóriumi elnökének sorait tolmácsolta. A Pilinszky-díjat ebben az évben a Pethő házaspár kapja.

A koncert második felében Dr. Cseh Béla címzetes igazgató köszöntötte a jubiláló kórust. A koncerten elmondott beszédének szerkesztett változata itt olvasható.

A koncert zárása rendkívül meghatóra sikeredett. A kórus két tagja osztotta meg ünnepi gondolatait és mondott köszönetet karvezetőnknek. Közönségünk felállva tapsolta meg kórusunkat.

Vezényelt: Pethőné Kővári Andrea