You are here

Pünkösdváró Kórusfesztivál

2015. május 9-én a bajai Liszt Ferenc Énekkar - és vezetője, Makkai Gézáné - hetedik alkalommal rendezte meg a Pünkösdváró Kórusfesztivált. Idén az Ad Libitum Kórus is meghívást kapott erre a sokszínű, érdekes és értékes eseményre. Hat kórus találkozott a Bácskai Kultúrpalotában egy igazi nyári meleggel érkező szombat délutánon, hogy megmutassák tudásukat az érdeklődő közönségnek, a szakmai zsűrinek - s persze egymásnak is.

Elsőként a házigazda Liszt Ferenc Énekkar lépett a közönség elé, majd a vendégkórusok következtek, a fesztivál műsorát pedig kórusunk, az Ad Libitum, és a hat kórus által előadott két közös mű zárta. A vidékről érkező kórusok sorát - Baja testvérvárosának képviseletében - Hódmezővásárhely Városi Vegyeskara nyitotta meg, műsorukban karnagyuk, Búza András kórusműveiből is előadtak kettőt. Utánuk a keszthelyi Helikon Vegyeskart hallhattuk Haga Kálmán vezetésével. S bár műsorukat Bárdos "Szeged felől" c. népdalfeldolgozásával zárták, a soron következő kórus Cegléd felől érkezett: a Kardos Pál Pedagógus Énekkar, Soltészné Lédeczi Judit vezetésével. Dvořák Újvilág szimfóniájának II. tételét szólaltatták meg bevonulásuk közben, kórusra átírt változatban. Műsorukban egy zeneileg elképesztően sokoldalú kórustagjuk és hangszeres kísérőjük, Mester Dávid egy művét is előadták. Szereplésüket Günter Schwarze Ó-ír áldásával zárták, utánuk már az utolsó előtti kórus, a szegedi Partiscum Kórus lép a közönség elé. Világi és az egyházi művek széles repertoárját szólaltatták meg igen magas színvonalon. A tagságában és alapítási éve szerint egyaránt fiatal kórust Lázár Tamás vezényelte.

Beéneklésünket és sorokban rendeződésünket követően eljött a mi pillanatunk: mi is felálltunk a Kultúrpalota dobogóira, előadni azt a műsort, amelyre próbák hosszú során át készültünk. Egy madrigállal kezdtünk: Paul Peuerl "O Musika" c. madrigáljával, majd Randall Thompson változatos dinamikájú művét, az egyetlen szóra komponált "Alleluja" c. darabot szólaltattuk meg. Az Istent dicsőítő ujjongás után sötétebb színezetű mű következett: emberi életünk végét idéztük meg két zseni közös alkotásával, a mindössze 16 éves Weöres Sándor "Öregek" c. versére komponált Kodály-kórusművel. A darab előadásának pici kulisszatitka: kórusvezetőnk, Pethőné Kővári Andrea csendben a szívére mutatott és szinte hangtalanul súgta a kórusnak: "Innen énekeljétek!" - és mi legjobb tudásunk szerint énekeltük, a szívünkből. Sikerült megrezdíteni a közönség lelkének húrjait is... Hangulati kontrasztként, s egyben oldásként egy villanásnyi rövidségű Orbán György-művet adtunk elő: Shakespeare "Vízkereszt, vagy amit akartok" c. vígjátékának egy szövegrészletére írott darabot, "Oh, mistress mine" címmel. Nagy tetszést aratott - a szakmai zsűri körében is! Műsorunkat állandó zongorakísérőnk, Pethő Attila segítségével egy baranyai népdalcsokor Tillai Aurél-féle feldolgozásával zártuk, melynek címe "Zengő felett".

Zárótapsunk után felélénkült a Kultúrpalota nézőtere: a kórusok csatlakoztak hozzánk a dobogókon, a dobogók előtt és a színpad két oldalán, hogy együtt adjunk elő két nagyszerű kórusművet: Halmos László "Jubilate Deo" c. művét és Verdi "Rabszolgakórus" c. operarészletét a Nabuccóból. Az ajándékok és emléklapok átadása után ízletes vacsora várta a Baján maradó és a helybéli kórusokat a Közösségi Ház nagytermében. Vacsora után a kórustagok átadhatták magukat a beszélgetés és a tánc örömeinek, míg a szakmai zsűri a jelenlévő karnagyokkal beszélte meg a Kultúrpalotában látottak-hallottak tanulságait. A szakmai zsűri - Hraschek Katalin, a Kóta Ifjúsági- és Zenepedagógiai Bizottságának elnöke, Kovács Andrásné karnagy, szakértő és  Nagy Ernő Németh László-díjas karnagy - egyöntetű pozitív véleményt fogalmazott meg az Ad Libitum teljesítményéről, biztatást adva a hasonló folytatásra.

A késő estig tartó mulatozás és szakmai megbeszélések után másnap a Barátok templomának zenei szolgálatában közreműködött az a négy kórus, akiket nem szólított haza a vasárnapi otthoni szereplés, illetve a hazautazás hosszúsága: Keszthely és Cegléd kórusa, illetve a két helyi kórus tette felejthetetlenné a misére összegyűlt közösség vasárnapi miséjét. Kórusunk a szombaton is elhangzott Alleluját, ill. Lotti "Crucifixus" c. nyolcszólamú művét szólaltatta meg a mise egyik igen fontos része, az áldoztatás percei alatt.

A kórusfesztivál résztvevői közül sokan kilátogattak Lukin László sírjához is, leróni kegyeletüket előtte, aki városunk szülötte, s a magyar kóruszene felejthetetlen alakja volt.

Gyönyörű hétvégét tölthettünk együtt kórusként, közösségként egyaránt. Köszönet ezért a lehetőségért, a meghívásért a Liszt Ferenc Énekkarnak és Makkai Gézánénak!