You are here

Az Ad Libitum Kórus jótékonysági hangversenye Bácsbokodon

Szép számmal töltötték meg június 5-én,vasárnap délután a Katolikus templomot azok a hívek és jó szándékú testvérek, akik támogatni kívánták a templom felújítását önkéntes adományukkal.

A hangverseny az önkormányzat és a Római Katolikus Egyházközség közös szervezésében valósult meg.

A plébános köszöntőjében kifejtette, hogy a templom felújítása azért fontos, mert az egyházközség él, létezik és tervezi, szervezi jövőjét. A polgármester úr pedig reményét fejezte ki, hogy ez a hangverseny nem az egyetlen az önkormányzat és az Egyházközség közös programjai közül.

Nagyjából 130-an vettek részt a hangversenyen, az adományok pedig 315.000 Ft-ot tettek ki, amelyet ezúton szeretnénk megköszönni minden lelkes adakozónak.

A műsorban elhangzottak, többek között Gabriel Fauré, William Byrd, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Wolf Péter, Liszt Ferenc művei közül jónéhány.

Köszönet illeti a kórus vezetőjét, Pethőné Kővári Andreát, valamint Pethő Attilát, akik a megkereséstől kezdve nyitottak voltak Bácsbokod irányába. Munkájuknak köszönhetően egy csodálatos estével gazdagodhatott valamennyi jelen lévő ember.

Köszönet illeti továbbá az Ad Libitum Kórus valamennyi tagját. Akik idejüket és anyagi javaikat sem sajnálva Bácsbokodra utaztak és fellépésükkel hozzájárultak a bácsbokodi templom felújításához.

A Jó Isten áldása legyen a kóruson és valamennyi tagján!

                                                    Forrás: Bácsbokodi Hírek